Uložiště radioaktivního odpadu

uložiště radioaktivního odpadu

Uložiště radioaktivního odpadu

Víte, jak se nakládá s vyhořelým jaderným palivem a kde se ukládá? Nově vzniklá jáma ve Finsku bude prvním uložištěm radioaktivního odpadu na světě.

Radioaktivní odpad je životu nebezpečný

Ačkoliv se může zdát, že se vás toto téma netýká, tak opak je pravdou. Většina domácností totiž každým dnem spotřebuje mnoho elektřiny, která je tvořena právě jaderným palivem. Jaderné elektrárny, které ještě fungují mají velké množství radioaktivního odpadu, který je potřeba někam uložit. Tento odpad je ekologicky velmi nebezpečný a je potřeba ho uložit tak, aby neohrožoval přírodu. Ovšem tento odpad nikdo nechce ukládat na svém území a mnoho zemí se ho straní.

uložiště radioaktivního odpadu

Kde bude uložiště radioaktivního odpadu?

Jako první na světe se tohoto úkolu ujme Finsko, které již od roku 2004 začalo hloubit jámu, pro jeho úschovu. Vyhořelé palivo se schová hluboko pod zemí, a to na ostrově Olkiluoto. Úložiště radioaktivního odpadu nese název Onkalo a jedná se o skalní katakomby. Samozřejmostí je, že toto místo nebylo vybráno jen náhodou. Na tomto ostrově se nachází největší evropský jaderný reaktor. Vyhořelé jaderné palivo bude ukryto více jak půl kilometru pod povrchem, a to na západě tohoto ostrova. Do uložiště bude možné dát 6500 tun uranu a závěrečné zkoušky pro uložení budou prováděny v roce 2024.

uložiště radioaktivního odpadu

Jak bude radioaktivní odpad uložený

Radioaktivní odpad je velice těžké uložit. Dlouhé roky se projednávaly metody, jak ho uložit a jak toto palivo pohřbívat. Nakonec se všichni přiklonili ke společnosti Posiva, která používá metodu pohřbívání odpadu vyvinutého ve Švédsku. V Onkalu bude umístěno 12 palivových souborů do kanystrů z bórové oceli, a to v měděných kapslích. Každá tato kapsle bude mít vlastní umístění ve skále a bude přeplněna bentonitovým jílem. Dále pak tunel utěsní ocelovou a klínovitou betonovou zátkou. Studie, která zkoumala výdrž kanystrů v roce 2019 došla k verdiktu, že radiační účinky by neměli velkou mírou narušit kanystr dalších 100 tisíc let.

uložiště radioaktivního odpadu

Kdy bude jaderný odpad bezpečný?

Mnoho lidí neví, že jaderný odpad představuje hrozbu nejen na stovky let, ale na tisíce let. Přesněji jde o 250 tisíc let. Ano, čtete správně, než bude radioaktivní odpad bezpečný, tak uteče 250 tisíc let. Pro představu bychom se museli vrátit do doby ledové, kdy se v Evropě proháněli mamuti a v Africe se objevil první Homo sapiens. Za tak dlouhou dobu se může změnit nejen podloží celého skladního útvaru, ale i celá planeta. Ačkoliv se někteří lidé domnívají, že tato metoda uložení není správná, tak opak je pravdou. Na tuto metodu se totiž podílelo nejvíce výzkumu. Ačkoliv nemusí být uložení 100% tak je v dnešní době tou nejlepší volbou. Navíc provozovatel společnosti sdělil, že kanystry jsou navrženy tak, aby odolaly velkým změnám, které během let mohou přijít. Pravdu, se nejspíše za 250 tisíc let nedozvíme, ale aktuálně víme, že jde o nejlepší možné uložiště radioaktivního odpadu na světe.

uložiště radioaktivního odpadu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *